TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Công khai số liệu Quyết toán Ngân sách năm 2015
Ngày đăng 01/09/2016 | 00:00  | Lượt xem: 184

Ngày 19/08/2016, Quận Đống Đa đã có quyết định số 3946/QĐ-UBND công bố công khai số liệu Quyết toán Ngân sách năm 2015

Ngày 19/08/2016, Quận Đống Đa đã có quyết định số 3946/QĐ-UBND công bố công khai số liệu Quyết toán Ngân sách năm 2015.

Chi tiết Quyết định 3946/QĐ-UBND tải về tại đây