TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh”
Ngày đăng 04/06/2016 | 15:00  | Lượt xem: 205

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh” trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội: http://pbgdpl.hanoi.gov.vn

            Cuộc thi nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp hữu hiệu, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội hướng tới "Năm trật tự văn minh đô thị" năm 2016, tạo thói quen, nếp sống văn minh của người dân Thủ đô trong các lĩnh vực văn hóa, bảo vệ môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị, giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

I.         ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

II.     NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

1.     Nội dung

Nội dung bài viết dự thi phản ánh thực trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong việc xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh, gồm các chủ đề sau:

+ Các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng;

+ Các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo, rao vặt ngoài trời;

+ Các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Bảo vệ môi trường về việc đổ, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt;

+ Các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về văn hoá giao tiếp, ứng xử nơi công cộng;

+ Các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

+ Các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong sử dụng hè phố, lòng đường của người dân trên địa bàn Hà Nội;

+ Các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn xã hội (phòng chống ma tuý, mại dâm, cờ bạc...) và ý thức người dân trong việc tố giác tin báo, tội phạm.

2.     Hình thức

+  Dự thi theo hình thức bài viết (bằng tiếng Việt có dấu, sử dụng bảng mã Unicode, phông chữ Times New Romam, cỡ chữ 14), gửi về hòm thư điện tử:pbgdpl.hanoi@gmail.com

+  Bài dự thi có kết cấu như sau: Phản ánh thực trạng nhưng vấn đề nêu trên; đưa ra giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân (nội dung này là trọng tâm của bài viêt); các kiến nghị, đề xuất cụ thể với cơ quan có thẩm quyền để khắc phục thực trạng đã nêu.

+  Mỗi bài dự thi tối đa 1500 chữ. Một tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi. Tác giả bài dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác, tính pháp lý của nội dung bài viết. Người dự thi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, số điện thoại.

+  Bài dự thi bị coi là không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức, nội dung trái với thuần phong mỹ tục, trái với pháp luật Việt Nam. Những bài dự thi có chất lượng sẽ được biên tập và đăng trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, hưởng nhuận bút theo quy định.

+  Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội giữ quyền biên tập bài dự thi trước khi đăng trên Trang thông tin.

*Tiêu chí đánh giá, nhận xét những bài dự thi xuất sắc: Bài viết có sự nghiên cứu sâu, phản ánh thực trạng và đưa ra sáng kiến, giải pháp cụ thể thiết thực, có sự phân tích, lập luận chặt chẽ. Sáng kiến, giải pháp có tính khả thi và phù hợp với cuộc sống, đáp ứng mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của của người dân trên địa bàn Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh trong các lĩnh vực văn hóa, bảo vệ môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị, giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

III.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

-         01 giải nhất:                                           10.000.000đ/giải

-         03 giải nhì:                                               5.000.000đ/giải

-         07 giải ba:                                                3.000.000đ/giải

-         10 giải khuyến khích và chuyên đề:         1.000.000đ/giải

Mức giải thưởng nêu trên từ nguồn ngân sách Thành phố và tài trợ.

IV.  THỜI HẠN NHẬN BÀI THI

-       Bắt đầu nhận bài dự thi: Từ ngày 25/5/2016

-       Kết thúc nhận bài dự thi: Hết ngày 30/9/2016

-       Bài dự thi gửi về hòm thư điện tử: pbgdpl.hanoi@gmail.com

       Lễ tổng kết và trao giải: Dự kiến quý IV/2016

       Trường hợp người đạt giải không đến nhận giải, Ban Tổ chức sẽ gửi giấy chứng nhận và tiền thưởng qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên bài dự thi.

       Người được giải thưởng có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Ban Tổ chức cuộc thi  sẽ công bố kết quả  cuộc thi trước khi tổng kết trao giải 15 ngày trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật. Ban Tổ chức chỉ tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến kết quả cuộc thi trong vòng 07 ngày từ khi công bố giải thưởng./.