TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Hà Nội phấn đấu đến hết tháng 6/2017 cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày đăng 02/06/2016 | 00:00  | Lượt xem: 203

Ngày 17/05/2016, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

            Để đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ bản giải quyết xong những trường hợp còn tồn tại, vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện phải xác định công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 và năm 2017; phấn đấu đến hết tháng 06/2017 cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc.

            Đặc biệt, đối với đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do có nguồn gốc vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch được duyệt, các trường hợp tranh chấp, khiếu kiện… UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, xác định số lượng cụ thể, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện dứt điểm. UBND các xã, phường thông báo yêu cầu kê khai đăng ký đất đai đến từng hộ gia đình chưa kê khai đăng ký đất đai, đồng thời tổ chức thanh tra, xử phạt đối với trường hợp không kê khai đăng ký theo quy định./.

            Chi tiết Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội tải về tại đây./.