TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày đăng 27/09/2016 | 00:00  | Lượt xem: 106

Ngày 09/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, Điều 10 của Nghị định được bổ sung Khoản 9 như sau : Trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp người trúng đấu giá thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách cải thiện nhà ở được thực hiện theo chính sách có liên quan và không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất”.

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2016./.