TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn
Ngày đăng 01/07/2016 | 17:57  | Lượt xem: 127

Ngày 30/6/2016, Quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn.

      

          Luật ban hành VBQPPL năm 2015 gồm 17 chương, 173 điều với nhiều điểm mới quan trọng, thay đổi cơ bản quy trình xây dựng pháp luật của Việt Nam. So với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004 và năm 2008, Luật năm 2015 giảm được 05 loại văn bản quy phạm pháp luật gồm : Nghị Quyết liên tịch giữa UB TVQH hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị- xãc hội (trừ nghị quyết liên tịch giữa UB TVQH hoặc Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam); thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chỉ thị của UBND cấp tỉnh; Chỉ thị của UBND cấp huyện; Chỉ thị của UBND cấp xã.

          Đối với cấp quận, Luật năm 2015 giới hạn nội dung ban hành văn bản quy phạm pháp luật: "HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành Nghị quyết, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao"(Điều 30). Tại khoản 1 điều 134 cũng chỉ rõ "Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo nghị quyết của HĐND cấp huyện trước khi trình UBND cấp huyện".

          Hội nghị tập huấn là cơ hội để các cán bộ, đặc biệt là cán bộ trực tiếp phụ trách công tác văn bản của các phòng ban chuyên môn, cán bộ Tư pháp- hộ tịch, cán bộ làm công tác văn phòng- thống kê các phường nắm bắt được các điểm mới, điểm thay đổi của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 so với năm 2004 và 2008; đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật./.