TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Thay đổi địa điểm của Ban Tiếp công dân quận Đống Đa
Ngày đăng 05/02/2024 | 16:38  | Lượt xem: 133

Ngày 24/01/2024, Văn phòng HĐND& UBND Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 05/TB-VP v/v thay đổi địa điểm của Ban Tiếp công dân quận Đống Đa.