TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Thông báo thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND quận và Tổ Đại biểu HĐND quận
Ngày đăng 05/02/2024 | 14:32  | Lượt xem: 29

Ngày 05/02/2024, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa ban hành Thông báo về việc thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND quận và Tổ Đại biểu HĐND quận.