TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 08/10/2022 | 19:01  | Lượt xem: 38

Ngày 07/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Ngày 07/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm tại đây.