TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Tuyển dụng công chức phường quận Đống Đa năm 2019
Ngày đăng 14/03/2019 | 16:00  | Lượt xem: 98

Ngày 14/03/2019, UBND quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 53/TB-UBND thông báo tuyển dụng công chức phường quận Đống Đa năm 2019.

A. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG.

Tổng số chỉ tiêu công chức phường cần tuyển dụng là: 38 người, trong đó:

1. Văn phòng - thống kê: 09

2. Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường : 09

- Lĩnh vực Địa chính: 02

- Lĩnh vực Xây dựng-NN-MT: 07

3. Tài chính – kế toán: 04

4. Tư pháp – hộ tịch: 06

5. Văn hóa – xã hội: 10

- Lĩnh vực Văn hóa: 07

- Lĩnh vực Lao động TBXH: 03

B. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHIẾU DỰ TUYỂN

I. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển công chức phường:  

1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

2. Tuổi dự tuyển: đủ 18 tuổi trở lên;

3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

4. Có lý lịch rõ ràng;     

5. Có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển theo quy định tại Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

7. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

8. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển vào công chức phường:

a/ Không cư trú tại Việt Nam.

b/ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c/ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d/ Đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động.

đ/ Những người thuộc đối tượng không được làm kế toán quy định tại Điều 52, Luật Kế toán năm 2015.

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã. (Mẫu số 05 kèm theo)

Trường hợp người đăng ký dự tuyển là sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội và công an nhân dân Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức nếu đăng ký dự  tuyển công chức phường phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng theo phân cấp đồng ý bằng văn bản cho đi dự tuyển.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức phường dự tuyển.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (mẫu Giấy chứng nhận sức khỏe được ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế).

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức phường (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú.

8. Nộp 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh dự tuyển; 2 ảnh 4x6 cm;

Hồ sơ được đựng trong 01 túi bìa cứng cỡ 24cm x 32cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.

Chỉ tiếp nhận hồ sơ của người đã được cấp bằng tốt nghiệp. Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển tại một chức danh thuộc một đơn vị, xã, phường thị trấn trong toàn Thành phố, người vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng nếu đăng ký dự tuyển ở 02 vị trí trở lên.

* Lưu ý khi nộp hồ sơ: Người đăng ký dự thi phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu nộp hộ phải được ủy quyền có xác nhận của UBND phường.

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức phường.

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng điểm thi tuyển.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu dự thi, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng điểm thi tuyển.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: được cộng 10 điểm vào tổng điểm thi tuyển.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên ở các khoản 1, khoản 2, khoản 3 nêu trên thì chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào tổng kết quả thi tuyển.

IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí thi tuyển:

1. Thời hạn nhận hồ sơ:  Trong giờ hành chính từ ngày 15/3/2019 đến 17 giờ ngày 13/4/2019 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: UBND quận Đống Đa ( số 279 phố Tôn Đức Thắng).

3. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)

Chi tiết Thông báo 53/TB-UBND tải về tại đây

Mẫu số 05 (Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã) tải về tại đây./.