TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Uỷ ban MTTQ quận Đống Đa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Ban Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2016
Ngày đăng 27/09/2016 | 00:00  | Lượt xem: 37

Ngày 16/9/2016, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận Đống Đa đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ tới 350 đồng chí là đại diện lãnh đạo; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, Ban Thanh tra nhân dân (TTND), giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ); Đề án 02 -212 21 phường; Cán bộ MTTQ Quận. Đồng chí Nguyễn Xuân Điệp - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm báo cáo viên lớp học.

 

            Việc tập huấn nâng cao năng lực đối với cán bộ làm công tác Thanh tra nhân dân và GSĐTCCĐ ở cơ sở là việc làm hết sức quan trọng góp phần thực hiện chính sách pháp luật về quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam. Nâng cao vị trí, vai trò của thanh tra nhân dân là nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, phát huy dân chủ, thực hiện phương thức dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, từng bước đưa luật pháp chính sách vào cuộc sống xã hội.

            Tại lớp học, đồng chí Nguyễn Xuân Điệp đã trao đổi những nội dung như : hoạt động giám sát theo Luật Mặt trận Tổ quốc, Giám sát đầu tư của cộng đồng theo Nghị định 84 và theo Luật đầu tư công; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng./.

                                                      Minh Hồng - Uỷ ban MTTQ quận Đống Đa