tin tức khác

Đống Đa tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
Ngày đăng 18/04/2018 | 09:00  | Lượt xem: 928

Ngày 17/4/2018, Quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương trên địa bàn quận.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên đến từ vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương)  phổ biến một số nội dung mới của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 8/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương… Ngoài ra, các học viên cũng được nghe trao đổi về các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; các nguyên tắc vàng trong thực hành về an toàn thực phẩm…

Tính đến tháng 3/2018, trên địa bàn quận có 83 cơ sở kinh doanh trái cây, trong đó, 24 cơ sở kinh doanh cá thể, 59 doanh nghiệp chuyên kinh doanh trái cây. Số cơ sở được cấp giấy về ATTP là 75 cửa hàng. Trong năm 2017, 20% cửa hàng trên địa bàn có đăng ký kinh doanh, có biển nhận diện và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh trái cây bảo đảm chất lượng. Quận đề ra mục tiêu trong năm 2018, 100% cửa hàng đạt điều kiện kinh doanh trái cây có biển nhận diện và 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về ATTP./.