tin tức khác

Đống Đa tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân
Ngày đăng 07/06/2018 | 18:30  | Lượt xem: 593

Chiều 7/6, quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND TP về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2018 cho gần 90 cán bộ thuộc quận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến nội dung của Chỉ thị số 07 về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành TP. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được phổ biến về các văn bản pháp luật liên quan tiếp công dân, xử lý đơn thư (như: Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; Quy định của HĐND, UBND TP về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo…); các quy trình trong công tác tiếp dân; phân loại và xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền… 

Buổi tập huấn nhằm giúp cho cán bộ làm công tác tiếp công dân của quận, phường và cán bộ làm công tác chuyên môn hiểu sâu hơn về quy trình, mục đích, ý nghĩa, quy trình tiếp nhận, phân loại đơn thư; kinh nghiệm, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Điều này góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo từ quận đến cơ sở./.