tin tức khác

Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận Đống Đa đã được cấp biển nhận diện logo
Ngày đăng 04/11/2019 | 11:37  | Lượt xem: 212

Ngày 01/11/2019, Phòng Kinh tế quận Đống Đa đã có văn bản số 132/KT v/v niêm yết danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận Đống Đa đã được cấp biển nhận diện logo trên Cổng thông tin điện tử của UBND quận năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND quận Đống Đa về việc tiếp tục thực hiện Đề án quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây tại các quận nội thành trên địa bàn quận Đống Đa năm 2019. UBND quận Đống Đa niêm yết danh sách 68 cửa hàng kinh doanh trái cây đã được UBND quận cấp Giấy xác nhận và gắn biển nhận diện logo.

Danh sách 68 cửa hàng kinh doanh trái cây tải về tại đây./.