tin tức khác

Liên minh HTX thành phố Hà Nội và UBND quận Đống Đa xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác năm 2018
Ngày đăng 18/03/2019 | 17:00  | Lượt xem: 129

Ngày 20/6/2018 Liên minh HTX thành phố Hà Nội và UBND quận Đống Đa xây dựng Kế hoạch số 120 /KH-LMHTX-UBND v/v phối hợp công tác năm 2018.

Ngày 20/6/2018 Liên minh HTX thành phố Hà Nội và UBND quận Đống Đa xây dựng Kế hoạch số 120 /KH-LMHTX-UBND v/v phối hợp công tác năm 2018.

Chi tiết Kế hoạch số số 120 /KH-LMHTX-UBND tải về tại đây.

Thông tư số 83/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính tải về tại đây./.