tin tức khác

Quận Đống Đa tăng cường, đổi mới trong công tác dân vận
Ngày đăng 13/12/2019 | 17:44  | Lượt xem: 72

Sáng 13/12, Quận ủy Đống Đa tổ chức Tổng kết công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020.

Trong năm 2019, thực hiện chủ đề “Năm Dân vận chính quyền 2019”, cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức bộ máy Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc hành chính cho dân, trong phục vụ Nhân dân. Đổi mới trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, chủ động tham mưu Quận ủy, HĐND, UBND ban hành nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của quận mang lại hiệu quả thiết thực và được Nhân dân đồng tình cao như: Chính sách hỗ trợ người nghèo, vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ xây dựng NTM; hỗ trợ DN trong sản xuất, kinh doanh…

Ban Dân vận Quận ủy đã chủ động, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và những vấn đề dân sinh bức xúc để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Đối với tình hình tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn quận, tính đến ngày 15/11, Quận uỷ đã tiếp nhận 189 đơn thư và đã giải quyết 127 đơn; UBND quận tiếp nhận 1.081 đơn/510 vụ và đã giải quyết 462/510. Năm 2019, đã có có 103 tập thể và 115 cá nhân đăng ký thực hiện 230 mô hình “Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị.

Bước sang năm 2020, Quận ủy Đống Đa tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng về công tác dân vận; nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững… Đặc biệt, trong tháng 1/2020, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tập trung chăm lo cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý bảo đảm không nhà nào không có Tết.

Nhận dịp này, Quận ủy Đống Đa đã trao Giấy khen cho 11 tập thể có thành tích trong công tác dân vận.

Nguyên Bảo