tin tức khác

Quận Đống Đa: Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ
Ngày đăng 20/06/2019 | 17:00  | Lượt xem: 213

Sáng 20/6/2019, Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các phòng,ban, đơn vị thuộc quận.

Tại hội nghị, các học viên được giảng viên hướng dẫn thu thập tài liệu lưu trữ, lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liêu tại lưu trữ cơ quan, trách nhiệm của văn thư, lưu trữ cơ quan, đơn vị; kỹ năng chỉnh lý hồ sơ; kỹ năng lập hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ công việc; công tác chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ ; Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong soạn thảo văn bản; Phương pháp soạn thảo một số văn bản hành chính và Huỷ tài liệu hết giá trị…

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng mới về công tác văn thư, lưu trữ. Từ đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc của mình. Đồng thời tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.