tin tức khác

Quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu
Ngày đăng 07/06/2018 | 18:00  | Lượt xem: 410

Ngày 26/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.

Theo đó, cá nhân thuộc đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kể từ ngày 01/01/2018 theo quy định tại Luật đấu thầu (Điều 16 khoản 2) và Thông tư số 03 (Điều 35 khoản 7) là các cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc: lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp.

Cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là các cá nhân thuộc Ban quản lý được thành lập để thực hiện một dự án cụ thể và ban quản lý dự án này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án; cá nhân thuộc các phòng của Cụ, vụ,sở, huyện, doanh nghiệp nhà nước…

Các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trước ngày 01/01/2018 nhưng đến sau ngày 01/01/2018 chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thì các cá nhân tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 được tiếp tục thực hiện công việc đó cho đến khi hoàn thành mà chưa cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Cá nhân thuộc tổ chuyên gia được thành lập trước ngày 01/01/2018 nhưng việc thực hiện các công việc nêu tại khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 kéo dài đến sau ngày 01/01/2018 thì không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đối với các cá nhân này.

Trong thời gian tới (dự kiến từ tháng 7/2018), cá nhân có nhu cầu thi sát hạch, việc đăng ký dự thi sẽ được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (trang web : muasamcong.mpi.gov.vn, dauthau.mpi.gov.vn).

Chi tiết văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT tải về tại đây