tin tức khác

Tăng lương cơ sở từ 01/7/2018
Ngày đăng 24/05/2018 | 16:00  | Lượt xem: 371

Ngày 15/05/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000đ/tháng lên 1.390.000đ/tháng (tăng 6,923%) kể từ ngày 01/7/2018. Nghị định này áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

 Chi tiết Nghị định 72/2018/NĐ-CP tải về tại đây./.