tin tức khác

Tập huấn công tác thi đua cho 170 đại biểu
Ngày đăng 14/06/2018 | 18:00  | Lượt xem: 1259

Ngày 14/06/2018, Quận Đống Đa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua- khen thưởng năm 2018.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đinh Việt Thắng, Phó Trưởng ban thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội giới thiệu một số điểm mới trong Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND Thành Phố Hà Nội và Dự thảo Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét tặng Bằng Sáng kiến Thủ đô, thay thế Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND ngày 8/8/2007; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 16/1/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt trên địa bàn Thủ đô; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 29/1/2018  của Thành phố về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời Kêu gọi thi đua ái quốc 11/6, đồng thời hướng dẫn tổ chức nghi lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên địa bàn Thành phố.

            Hội nghị tập huấn giúp các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng hiểu rõ các điểm mới về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn Thành phố, qua đó thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai công tác thi đua khen thưởng một cách cụ thể, sát thực, đảm công khai, minh bạch. Việc thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo./.