tin tức khác

Tập huấn hóa đơn điện tử cho cán bộ, công chức thuế và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn quận Đống Đa
Ngày đăng 13/11/2019 | 17:28  | Lượt xem: 171

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong đó, một trong những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là “Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn”. Theo đó, kết thúc năm 2019 TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh phải đảm bảo đạt tối thiểu 95% số DN đang hoạt động thực hiện được hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Trong quá trình triển khai thực hiện HĐĐT tại quận Đống Đa với nền tảng hiện nay số lượng DN trên địa bàn quận khá lớn (trên 14.700 DN), số DN thực hiện kê khai qua mạng internet đạt trên 99%, số DN nộp thuế điện tử đạt trên 95%; trong khi số DN đã triển khai áp dụng HĐĐT mới xấp xỉ 2.900/11.749 DN thuộc diện sử dụng hóa đơn, đạt 25%. Chính vì vậy nhiệm vụ của cơ quan Thuế trong thời gian tới phải triển khai thực hiện HĐĐT đến trên 8.800 DN.

Mặt khác, trong thời điểm triển khai thực hiện HĐĐT này cho đến ngày 31/10/2020, các doanh nghiệp và cơ quan thuế sẽ cùng thực hiện song song 2 Thông tư (Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/3/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐ ĐT thi hành căn cứ theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Thông tư 68/2019/TT-BTC HĐĐT ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về HĐĐT theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP). Kết thúc ngày 31/10/2020, tất cả các doanh nghiệp đều phải thực hiện HĐĐT theo quy định tại Nghị định 119 và Thông tư 68. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện sẽ tồn tại nhiều vướng mắc như: Cách xử lý HĐĐT đã lập bị sai sót, về chữ ký trên HĐĐT… Bên cạnh đó, thời gian phải hoàn thành việc triển khai HĐĐT rất gấp, trong khi 2 tháng cuối năm 2019, cả doanh nghiệp và cơ quan thuế đang triển khai rất nhiều công việc gấp rút để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019.

 

Để hoàn thành nhiệm vụ triển khai HĐĐT được giao, Chi cục Thuế quận Đống Đa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực: Đã thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ triển khai HĐĐT, 04 Tổ tư vấn hỗ trợ; xây dựng kế hoạch; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện đến từng cán bộ, từng đội thuế, từng đ/c Lãnh đạo trong việc rà soát, động viên, hỗ trợ và song hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thực hiện HĐĐT.

Để trang bị kiến thức, giúp các doanh nhân, DN hiểu rõ về cải cách hành chính, hướng tới nền quản lý hành chính Nhà nước theo mô hình công nghệ 4.0, Chi cục Thuế quận Đống Đa đã chủ động tổ chức 19 lớp tập huấn về HĐĐT cho đến hơn 6.000 DN trên địa bàn quận. Qua việc tập huấn đã truyền tải đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp lợi ích của việc áp dụng HĐĐT; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế khi triển khai HĐĐT; một số lưu ý khi áp dụng HĐĐT cũng như nêu một số tình huống vướng mắc và giải đáp những vướng mắc khi triển khai HĐĐT.

Trên cơ sở rà soát các nhà cung cấp đã được Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội phê duyệt đủ điều kiện để phối hợp cung cấp về HĐĐT thì việc quan tâm đến yếu tố an toàn, bảo mật cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế và của DN được Chi cục Thuế đặt lên hàng đầu, từ đó Chi cục Thuế có định hướng các tổ chức, DN ký kết HĐĐT với các nhà cung cấp đảm bảo cơ sở hạ tầng và uy tín, đảm bảo việc bảo mật thông tin, an toàn về sử dụng và lưu trữ cơ sở dữ liệu.

Qua các Hội nghị tập huấn trên, các doanh nghiệp trên địa bàn Quận đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về lợi ích thiết thực của HĐĐT, giải tỏa được các vướng mắc, tâm lý e ngại khi chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy thông thường sang HĐĐT, giúp cho người nộp thuế hiểu và an tâm sử dụng HĐĐT. Kết thúc năm 2019, Chi cục Thuế hy vọng sẽ triển khai đạt 95% số doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn thực hiện sử dụng HĐĐT./.

Chi cục thuế Đống Đa