tin tức khác

Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2020
Ngày đăng 12/02/2020 | 09:31  | Lượt xem: 78

Ngày 07/02/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2020

Theo đó, thời gian phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2020 là ngày 10/02/2020. Quỹ sẽ tiếp nhận trong 50 ngày kể từ ngày 10/02 đến hết ngày 30/03/2020.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động mỗi cán bộ, công chức viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương. Các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 01 ngày thu nhập. Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức trích quỹ Công ích ủng hộ theo khả năng, điều kiện của đơn vị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa chủ trì vận động ủng hộ Quỹ cấp quận và tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ theo tài khoản : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa, số tài khoản 3761.0.1124479.91049 tại kho bạc nhà nước Đống Đa. Điện thoại : 024.35335858.

Chi tiết Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT tải về tại đây./.