tin tức mới nhất

Danh sách để kiểm tra, sát hạnh tiếp nhận cào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
Ngày đăng 06/09/2019 | 10:30  | Lượt xem: 92

Ngày 30/8/2019, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 4714/QĐ-UBND phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạnh tiếp nhận cào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Chi tiết Quyết định 4714/QĐ-UBND tải về tại đây./.

Danh sách tin tức