tin tức mới nhất

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn phường Thổ Quan năm 2019.
Ngày đăng 17/09/2019 | 16:30  | Lượt xem: 261

Thực hiện Kế hoạch số101-KH/ĐU ngày 13/5/2019 của Đảng ủy phường Thổ Quan về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân năm 2019. Chiều ngày 16/9/2019, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Thổ Quan đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường.

Hội nghị đối thoại nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy ngày 25.5.2017 về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với MTTQ, các TCCT và Nhân dân. Trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường, các vấn đề, các nội dung Nhân dân quan tâm nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Thông qua hội nghị đối thoại này giúp người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời phát hiện những hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;  nắm bắt những vấn đề chưa phù hợp, còn thiếu hoặc những vấn đề mới phát sinh để có cơ sở thực tiễn chỉ đạo, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn phường. Góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

 Sau khi nghe đồng chí Bùi Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường được sự phân công của lãnh đạo phường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và xem xét nội dung báo cáo của UBND phường trình bày.

Với tinh thần cởi mở, các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi thẳng thắn cũng như phân tích những ưu điểm, tồn tại xoay quanh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của phường. Đã có 11 lượt ý kiến phát biểu ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức UBND phường trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, công tác cải cách hành chính thủ tục hành chính, về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn… Một số câu hỏi đặt ra đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền giải đáp, nhất là trong lĩnh vực địa chính- đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng, các vướng mắc trong quá trình thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp... Các nội dung kiến nghị đã được lãnh đạo phường trả lời trực tiếp tại Hội nghị với sự đồng tình cao của đại biểu tham dự.

Thay mặt lãnh đạo phường, đồng chí Nguyễn Thành Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã trả lời các câu hỏi và từng vấn đề cụ thể, làm rõ các kiến nghị của các đại biểu quan tâm. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2019 với phương châm hành động: "nhanh hơn, quyết liệt hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn", phường tiếp tục thực hiện tốt chủ đề  “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung các biện pháp, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Quận ủy, UBND Quận, Đảng ủy, HĐND phường trong năm 2019; đồng thời tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019. Đồng chí Chủ tịch UBND phường cũng đã thông tin tới các đại biểu một số chủ trương, định hướng mới của Quận và phường sẽ triển khai và thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thu - QUV, Bí thư Đảng ủy phường thay mặt chủ tọa hội nghị cảm đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, kết luận những nội dung đã đối thoại. Đối với những nội dung nêu ra chưa được giải quyết sẽ chỉ đạo cán bộ chuyên môn có trách nhiệm rà soát, xác minh, triển khai, trả lời kiến nghị của đại biểu hoặc có văn bản kiến nghị các cấp nếu vượt thẩm quyền. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, phường sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng, đô thị, vệ sinh môi tường, tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức; Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn cùng đồng hành với cấp ủy, chính quyền xây dựng phường Thổ Quan ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân phường Thổ Quan đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, công khai./.

                                                                                                                     Hoàng Hiệp

Danh sách tin tức