tin tức mới nhất

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2019
Ngày đăng 18/09/2019 | 16:30  | Lượt xem: 488

Ngày 18/9/2019, UBND Quận đã ban hành kế hoạch số 217/KH-UBND v/v tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2019.

Theo đó, việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS quận Đống Đa năm 2019 sẽ được thực hiện theo hình thức xét tuyển. Việc xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển.

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

Hình thức phỏng vấn đối với tuyển nhân viên, hình thức thực hành thông qua giảng dạy đối với tuyển giáo viên để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Việc tổ chức phỏng vấn, thực hành được thực hiện đúng quy định của Pháp luật tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

I. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (thực hiện theo Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ):

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2. 

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

II. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức (thực hiện theo Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ):

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì đồng chí Chủ tịch UBND quận quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2019 đến hết tháng 11/2019.

Chi tiết Kế hoạch 217/KH-UBND tải về tại đây./.

Danh sách tin tức