tin tức sự kiện

Đống Đa Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế- xã hội và Dự toán thu, chi ngân sách năm 2019
Ngày đăng 22/12/2018 | 08:30  | Lượt xem: 6200

Chiều 21/12/2018, Quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế- xã hội và Dự toán thu, chi ngân sách năm 2019.

Năm 2018, các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng của Quận đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Cụ thể: Tổng thu NSNN trên địa bàn quận thực hiện đến hết ngày 15/12/2018 là 10.316 tỷ đạt 122,63% kế hoạch . Ước thực hiện năm 2018 là 10.634 tỷ 847 triệu đồng, đạt 125,95% so với kế hoạch Thành phố giao. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp (theo dự toán) trên địa bàn quận thực hiện đến hết 15/12/2018 là 8.235 tỷ 794 đạt 98,28% kế hoạch thành phố giao. Ước thực hiện cả năm 2018 là 8.810 tỷ 140 triệu đồng đạt 105,13% kế hoạch. Tổng số chi ngân sách Quận thực hiện đến hết 15/12/2018 là 1.373 tỷ 113 bằng 94,53% dự toán Thành phố giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND Quận nhận định, năm 2019, Thành phố giao nhiệm vụ thu ngân sách cho Đống Đa, với 10.594 tỷ, tăng 28,6% so với năm 2018; cùng với 13 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tăng thêm 02 chỉ tiêu mới là: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp- Đây là nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các cấp, các ngành từ quận đến phường phải vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu năm. Đồng chí yêu cầu các đơn vị, khẩn trương xây dựng các chương trình công tác để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2019./.