tin tức sự kiện

Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa : Tổ chức kiểm tra công tác xây dựng Đảng năm 2018
Ngày đăng 07/12/2018 | 17:37  | Lượt xem: 459

Từ ngày 05/12 đến ngày 11/12/2018, bốn đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa do các đồng chí TT Quận ủy là Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng Đảng năm 2018 gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII), ngày 30/10/2016 của BCH TƯ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/QU ngày 15/01/2016 của Quận ủy tại 07 Đảng bộ và 01 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Quận.

          Kiểm tra tại 08 tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn kiểm tra đã nghe cấp ủy cơ sở báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2018 của cơ sở và kiểm tra cụ thể các vấn đề liên quan đến việc thực hiện công tác quán triệt, học tập, xây dựng và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch; việc thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30 và 32 của Điều lệ Đảng; việc thực hiện công tác dân vận; việc thực hiện công tác văn phòng cấp ủy; việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời các đơn vị đã đánh giá chung những mặt làm được, chưa làm được và đã đề ra biện pháp xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị mình nhằm khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng. Qua kiểm tra, các Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của các cơ sở được thực hiện thường xuyên, khoa học, hiệu quả, đảm bảo theo đúng các quy định, hướng dẫn của Quận ủy. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, các đồng chí thành viên trong Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và những nội dung cần làm rõ thêm của các tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện công tác xây đảng.

            Phát biểu và kết luận buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Quận ủy đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của 08 đơn vị cơ sở Đảng trực thuộc Quận; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị cần thường xuyên giáo dục cán bộ, Đảng viên luôn có ý thức cảnh giác, phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Chú trọng công tác triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng, công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận và công tác văn phòng cấp ủy. Tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, bức xúc của cơ sở. Các đảng bộ, chi bộ cần quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, cần tập trung cho công tác phát triển nguồn cán bộ chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin và ảnh: Ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa