tin tức sự kiện

Cán bộ chủ chốt quận Đống Đa học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
Ngày đăng 05/12/2018 | 08:30  | Lượt xem: 1402

Ngày 04/12/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Đống Đa (phố Đặng Văn Ngữ), hơn 400 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ quận Đống Đa đã tham gia hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII.

         Khai mạc hội nghị, Đồng chí Đặng Việt Quân- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị cán bộ chủ chốt quận nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung Hội nghị Trung ương 8, từ đó tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nhất là những cái mới, luận điểm cốt lõi, qua đó thống nhất ý chí, hành động, góp phần tổ chức thực hiện tốt, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống đạt chất lượng, hiệu quả cao. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy đảng nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền giới thiệu các nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ quan, đơn vị  mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu, trao đổi và thảo luận.

         PGS.TS Nguyễn Việt Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm báo cáo viên tại hội nghị truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; việc thành lập các tiểu ban tổ chức, phục vụ chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Trần Long