tin tức sự kiện

89 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng
Ngày đăng 11/10/2019 | 17:42  | Lượt xem: 165

Chiều 11/10/2019, Ban Dân vận Quận ủy Đống Đa tổ chức Kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2019 và sơ kết công tác dân vận 9 tháng năm 2019.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Phó Trưởng phòng dân vận các cơ quan Nhà nước - Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Phó Bí thư TT Quận ủy Đống Đa đồng chí Đặng Việt Quân, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy cùng các đồng chí UV BTV Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng của  Quận ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT - XH Quận, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, trưởng khối vận 21 phường...

Qua triển khai thưc hiện công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2019 cho thấy hoạt động của Ban Dân vận Quận ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Thành phố và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quận, phối hợp thực hiện công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng Nhân dân; triển khai có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”; “Năm Dân vận chính quyền” 2019; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, năm 2019 đã có 14/21 phường đăng ký mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Công tác dân vận đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định tình hình ANCT – TTATXH ở địa phương. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và cấp chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng Nhân dân.        

Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua như “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện dân chủ ở cơ sở... Nhiều địa phương, đơn vị đã có phương pháp, quy trình triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” hiệu quả. Qua 10 năm thực hiện, phong trào “Dân vận khéo” Quận Đống Đa đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tiêu biểu như các mô hình vận động Nhân dân đóng góp ủng hộ, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, “Cựu chiến binh gương mẫu giúp nhau phát triển kinh tế”, “nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Khéo vận động Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng”, Mỗi cán bộ chiến sỹ công an khu vực là một cán bộ dân vận khéo” “Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính”, “Khéo trong công tác tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân”; “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giải phóng mặt bằng”; “Đăng ký xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu giữ danh hiệu Tổ dân phố văn hóa”…Quận ủy và các cấp ủy luôn chủ động vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ về công tác dân vận; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, phong cách làm việc theo hướng tập trung, quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả; hướng mạnh về cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Nhờ đó, hoạt động của hệ thống dân vận từ Quận đến cơ sở có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, phối hợp tốt với các lực lượng, cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện công tác dân vận đồng bộ và hiệu quả hơn. Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả cao... góp phần quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô, đất nước.

Đồng chí Đặng Việt Quân- Phó Bí thư TT Quận ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Việt Quân – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa đánh giá cao kết quả trong 10 năm qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Quận đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. Ban Dân vận Quận ủy phát huy tốt vai trò tham mưu triển khai công tác dân vận, cũng như tổ chức tốt “Hội thi Dân vận khéo” năm 2019.... Điều đó cho thấy công tác dân vận của Đảng bộ Quận Đống Đa đang được triển khai hiệu quả, đồng bộ. Đồng chí đề nghị trong giai đoạn tới, Quận cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, xếp loại mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, đảm bảo sát thực tiễn từng loại hình, cơ quan, đơn vị; hướng phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào những việc mới, việc khó. Cùng với đó, cần đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền gương điển hình dân vận khéo....Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Quyết định 6525-QĐ/TU, Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa quyết định và trao khen thưởng cho 9 tập thể, 9 cá nhân được có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2019.

BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA