tin tức sự kiện

In, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018
Ngày đăng 20/11/2017 | 18:30  | Lượt xem: 578

Ngày 06/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản số 4955/BHXH-ST hướng dẫn về việc tổ chức in, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018.

Theo đó, từ ngày 01/11/2017, tổ chức in và đổi thẻ BHYT mới theo mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) cho toàn bộ người tham gia đã có mã số BHXH theo nguyên tắc: Ưu tiên thẻ BHYT hết giá trị sử dụng trước ngày 31/12/2017.

Đối với người tham gia BHYT nhưng chưa có mã số BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện phải in và chuyển Danh sách đối tượng này cùng Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo đơn vị quản lý đối tượng và nhóm đối tượng để bổ sung thông tin còn thiếu. Chậm nhất đến ngày 30/06/2018, thực hiện xong việc in, đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH cho tất cả các đối tượng.

Chi tiết Công văn số 4955/BHXH-ST tải về tại đây