tin tức sự kiện

Quận ủy Đống Đa thành lập Ban Biên tập Bản tin nội bộ Quận
Ngày đăng 14/12/2018 | 18:00  | Lượt xem: 270

Ngày 28/11/2018, Quận ủy Đống Đa đã ban hành Quyết định số 992-QĐ/QU về việc thành lập Ban Biên tập Bản tin nội bộ quận Đống Đa.

Theo Quyết định 992-QĐ/QU của Quận ủy Đống Đa, đồng chí Đặng Việt Quân - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, định hướng về nội dung; đồng chí Hà Ngọc Sơn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy làm Trưởng Ban Biên tập; đồng chí Phan Hồng Việt - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận, đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy làm Phó Trưởng Ban biên tập; Ban Biên tập còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Quận ủy; Văn phòng UBND Quận;Phòng Giáo dục và đào tạo Quận; Phòng VHTT và cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa.

Sáng ngày 13/12/2018, Ban Biên tập Bản tin nội bộ Quận đã tiến hành phiên họp thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động; Thông báo phân công công nhiệm vụ, Đề cương định hướng nội dung Bản tin nội bộ quý I/2019; Kế hoạch phát hành. Toàn Đảng bộ hiện có 86 tổ chức cơ sở Đảng, việc Quận ủy quyết định phát hành Bản tin nội bộ đến các Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ sở là một nhiệm vụ cần thiết và cấp bách để quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… trên địa bàn Quận, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA