tin tức sự kiện nổi bật

Quận Đống Đa : Hoàn thành thắng lợi kết quả thu ngân sách năm 2019
Ngày đăng 08/01/2020 | 18:20  | Lượt xem: 351

Ngày 08/01/2020, quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019, triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Viên Viết Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019, quận Đống Đa đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước với tổng số thu là 11.070 tỷ 202 triệu đồng, đạt 104,5% dự toán, tăng 29,3% so với thực hiện năm 2018. Số thu NSNN từ cá nhân kinh doanh đạt 184,8 tỷ đồng, đạt 110,8% dự toán pháp lệnh, tăng 14,2% so với thực hiện năm 2018. Cũng trong năm 2019, chi cục thuế đã rà soát, đưa vào quản lý mới đối với 2.281 hộ với số thuế 5,6 tỷ đồng. Đưa tổng số hộ đang quản lý thuế là 9.417 hộ, tăng 1.265 hộ so với năm 2018.

Chi cục Thuế Đống Đa cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách. Đến 31/12/2019 chi cục đã kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 39.033 hồ sơ. Số hồ sơ yêu cầu điều chỉnh là 366 hồ sơ; số thuế kiến nghị tăng thu là 38,5 tỷ đồng (tăng 19,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước); số thuế GTGT giảm khấu trừ là 8,1 tỷ đồng; giảm lỗ là 66,2 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đã kiểm tra 1.499 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 107,5% kế hoạch được giao. Tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt là 164,7 tỷ đồng; giảm thuế GTGT được khấu trừ 31,1 tỷ đồng; giảm lỗ 417 tỷ đồng. Bình quân truy thu của một cuộc kiểm tra có số thuế truy thu là 137,6 triệu đồng.

Đồng chí Võ Nguyên Phong, Chủ tịch quận Đống Đa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Phong, Chủ tịch quận Đống Đa cho biết, năm 2019 Quận đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách với kết quả thu được 11.070 tỷ 202 triệu đồng, đạt 104,5% dự toán, tăng 29,3% so với thực hiện năm 2018, trong đó 6/9 khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt DTPL năm, đặc biệt là một số chỉ tiêu khó như : Thuế thu nhập cá nhân đạt 116,4%, tiền sử dụng đất đạt 294,2%...Đây là sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Chi cục thuế Quận, ban chỉ đạo, các Tổ đôn đốc thu NS, Tổ tư vấn Thuế 21 Phường cùng các đơn vị liên quan. Việc hoàn thành thắng lợi kết quả thu ngân sách năm 2019 đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của quận Đống Đa năm 2019.

Dự toán pháp lệnh n