TRẠM THÚ Y TRẠM THÚ Y

Trạm Thú y
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 3914

Trạm Thú y

TRẠM THÚ Y

117 Giảng Võ

Email : tty_dongda@hanoi.gov.vn

 Đỗ Thị Tú  Trạm trưởng 37 366 903
 Hoàng Thị Mai  Trạm phó 37 366 903