Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 5913

TRUNG TÂM VĂN HÓA TTTT

75 Đặng Văn Ngữ

Email : ttvhtttt_dongda@hanoi.gov.vn

 Trần Quang Long  Giám đốc  02438 574 655
 Nguyễn Việt Tân  Phó Giám đốc  
 Nguyễn Quốc Hùng  Phó Giám đốc  

 Bạch Văn Dũng

 Phó Giám đốc  

 Văn phòng

   02483 572 726