TRUNG TÂM Y TẾ TRUNG TÂM Y TẾ

Trung tâm Y tế
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 12794

Trung tâm Y tế

TRUNG TÂM Y TẾ

107 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột

Email : ttytqdd@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Đức Tuấn  Giám đốc 38 564 080
 Nguyễn Thị Hiền Phúc  Phó Giám đốc 38 564 108
 Nguyễn Mạnh Minh  Phó Giám đốc 35 133 446
 Kiều Thị Thúy Nga  Phó Giám đốc