TRUNG TÂM Y TẾ TRUNG TÂM Y TẾ

Trung tâm Y tế
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1054

Trung tâm Y tế

TRUNG TÂM Y TẾ

107 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột

Email : ttytqdd@hanoi.gov.vn

   Giám đốc 38 564 080
   Phó Giám đốc 38 564 108
 Lê Thị Hải Yến  Phó Giám đốc 35 133 446