ủy ban nhân dân các phường

Phường trung liệt
Ngày đăng 20/04/2015 | 16:38  | Lượt xem: 3882

phường trung liệt

 17- Phường Trung Liệt  
 Số 5 phố Trung Liệt  
 Email : ptl_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND : Trần Thị Minh Xuân 62 781 493
 Phó Chủ tịch HĐND   : Nguyễn Đức Phong  
 Chủ tịch UBND            : Nguyễn Thao Hùng 35 377 066
 Phó chủ tịch UBND    : Hoàng Hoài Loan  
 Phó chủ tịch UBND    : Lê Ngọc Bích  
 Văn phòng 35 377 066
 Trưởng Công an        : Đào Ngọc Trung 0968 622 286