ủy ban nhân dân các phường

Phường trung phụng
Ngày đăng 20/04/2015 | 16:39  | Lượt xem: 2071

phường trung phụng

 18- Phường Trung Phụng  
 30 ngõ 143 phố chợ Khâm Thiên  
 Email : ptph_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy         : Mai Văn Lâm 35 184 229
 Phó Chủ tịch HĐND : Tống Đức Bình  
 Chủ tịch UBND          : Hứa Thị Xuân Liên 35 188 498
 Phó chủ tịch UBND   : Lê Vĩnh Bình  
 Phó chủ tịch UBND   : Vũ Kiều Vân  
 Văn phòng  38 518 591
 Trưởng Công an       : Đậu Khánh Hoàn 38 519 502
 Trưởng Trạm Y tế     : Nguyễn Thị Phương Thủy 0976 738 887