ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Mã hóa dữ liệu ''Địa chỉ đỏ'' phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên

Ngày đăng 15/10/2022 | 19:21  | Lượt xem: 356
Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về...

Quận Đống Đa với cuộc vận động ủng hộ Quỹ “ Vì Trường Sa thân yêu”

Ngày đăng 08/06/2016 | 14:55  | Lượt xem: 764
Quận Đống Đa với cuộc vận động ủng hộ Quỹ “ Vì Trường Sa thân yêu”

Các tổ chức đoàn thể

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 5494
Các tổ chức đoàn thể

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 3420
Hội chữ thập đỏ 5 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng 38.513.683 ...

HỘI LUẬT GIA QUẬN

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 3678
Hội Luật gia quận Đống Đa 101 Nguyễn Lương Bằng ...

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 8347
Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa