ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Các tổ chức đoàn thể
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 5877

Các tổ chức đoàn thể

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

279 Tôn Đức Thắng

Email : hccb_dongda@hanoi.gov.vn

 Đinh Minh Giới  Chủ tịch  0984 656 579
 Nguyễn Trà Lý  Phó chủ tịch  0913 504 499
 Hoàng Văn Tiến  Phó chủ tịch  0912 184 257

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

279 Tôn Đức Thắng

Email : hlhpn_dongda@hanoi.gov.vn

 Trần Thị Minh Xuân  Chủ tịch  0979 161 642
 Nguyễn Thị Bích Hằng  Phó chủ tịch  0916 581 324

 

QUẬN ĐOÀN

279 Tôn Đức Thắng

Email : qd_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Bí thư  0936 068 383
 Trần Khả Nhật  Phó Bí thư  
 Vũ Thị Thanh Tâm  Phó Bí thư  

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

58 ngõ Thổ Quan

Email : ldld_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Thị Kim Huệ  Chủ tịch  02435 118 742
 Đường Phan Tuấn Anh  Phó Chủ tịch

 02435 112 053

 (máy lẻ 106)

 Cao Đắc Trường  Phó chủ tịch  

 02435 112 053

 (máy lẻ 105)

 Đinh Thị Thu Huyền  Phó chủ tịch  

 02435 112 053

 (máy lẻ 104)