ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Các tổ chức đoàn thể
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2915

Các tổ chức đoàn thể

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

257 Tôn Đức Thắng

Email : hccb_dongda@hanoi.gov.vn

 Đinh Minh Giới Chủ tịch 38 514 591
 Nguyễn Trà Lý Phó chủ tịch  
 Hoàng Văn Tiến Phó chủ tịch  

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

5 ngõ Hoàng Tích Trí

Email : hlhpn_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Lan Hương Chủ tịch 35 765 892
 Nguyễn Bích Liên Phó chủ tịch  

 

QUẬN ĐOÀN

Ngõ 5 Hoàng Tích Trí

Email : qd_dongda@hanoi.gov.vn

 Phùng Như Hùng  Bí thư 35 333 432
 Nguyễn Ngọc Điệp  Phó Bí thư  
 Cao Hương Mỹ  Phó Bí thư  
   Phó Bí thư  

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

58 ngõ Thổ Quan

Email : ldld_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Thị Kim Huệ Chủ tịch 35 133  312
 Cao Đắc Trường Phó chủ tịch  38 514 153
 Đinh Thị Thu Huyền Phó chủ tịch  38 514 153