ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Các tổ chức đoàn thể
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 4152

Các tổ chức đoàn thể

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

279 Tôn Đức Thắng

Email : hccb_dongda@hanoi.gov.vn

 Đinh Minh Giới Chủ tịch 38 514 591
 Nguyễn Trà Lý Phó chủ tịch  
 Hoàng Văn Tiến Phó chủ tịch  

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

279 Tôn Đức Thắng

Email : hlhpn_dongda@hanoi.gov.vn

 Trần Thị Minh Xuân  Chủ tịch  02435 765 892
 Nguyễn Thị Bích Hằng  Phó chủ tịch  

 

QUẬN ĐOÀN

279 Tôn Đức Thắng

Email : qd_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Bí thư  02435 333 432
 Trần Khả Nhật  Phó Bí thư  
 Vũ Thị Thanh Tâm  Phó Bí thư  

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

58 ngõ Thổ Quan

Email : ldld_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Thị Kim Huệ  Chủ tịch  02435 118 742
 Nguyễn Khương Anh  Phó Chủ tịch

 02435 112 053

 (máy lẻ 106)

 Cao Đắc Trường  Phó chủ tịch  

 02435 112 053

 (máy lẻ 105)

 Đinh Thị Thu Huyền  Phó chủ tịch  

 02435 112 053

 (máy lẻ 104)