ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 489

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa

 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN ĐỐNG ĐA

101 Nguyễn Lương Bằng

Email : ubmttq_dongda@hanoi.gov.vn

 Đỗ Trọng Nam Chủ tịch 35 335 858
 Đào Thị Minh Hiền Phó chủ tịch 22 129 908
 Nguyễn Anh Thu Phó chủ tịch 22 129 908