SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phường hàng bột

Ngày đăng 19/04/2015 | 11:54  | Lượt xem: 1315
Phuong hang bot

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

Ngày đăng 10/10/2009 | 16:41  | Lượt xem: 2259
SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN   Lê Tuấn Định   Chủ tịch UBND   ...

Phường văn miếu

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:51  | Lượt xem: 1182
phường văn miếu

Phường cát linh

Ngày đăng 19/04/2015 | 11:49  | Lượt xem: 1019
phường cát linh

Phường khâm thiên

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:10  | Lượt xem: 967
phường khâm thiên

Phường Thịnh Quang

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:36  | Lượt xem: 1498
Phường Thịnh Quang

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1388
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1664
Phòng Nội vụ

Phường quốc tử giám

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:06  | Lượt xem: 57532
Phưòng quốc tử giám

Phường láng hạ

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:22  | Lượt xem: 1768
phường láng hạ