SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phường kim liên

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:19  | Lượt xem: 2659
Phường kim liên

Phường khương thượng

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:16  | Lượt xem: 2181
phường khương thượng

Phường khâm thiên

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:10  | Lượt xem: 1876
phường khâm thiên

Phường hàng bột

Ngày đăng 19/04/2015 | 11:54  | Lượt xem: 2645
Phuong hang bot

Phường cát linh

Ngày đăng 19/04/2015 | 11:49  | Lượt xem: 2052
phường cát linh

Phường trung phụng

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:39  | Lượt xem: 2589
phường trung phụng

Trung tâm Y tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 3193
Trung tâm Y tế

Xí nghiệp Thoát nước số 4

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1767
Xí nghiệp Thoát nước số 4

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1852
Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Công viên Văn hóa Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2227
CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA Số 4 Đặng Tiến Đông Email : bqlcvvh_dongda@hanoi.gov.vn  Lê Ngọc Tú  Trưởng ban 38 573 709 ...