SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phường Văn Chương

Ngày đăng 30/01/2017 | 00:46  | Lượt xem: 10286
Phường Văn Chương

Đội Quản lý thị trường số 4

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 8308
Đội Quản lý thị trường số 4

Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 6841
Phòng Quản lý đô thị

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 6466
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Ban Quản lý chợ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 12154
Ban Quản lý Chợ

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 5055
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Giáo dục Đào tạo

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 10167
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn  Trịnh Đan Ly  Trưởng phòng ...

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 9271
Phòng Tư pháp

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 10893
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Y tế

Ngày đăng 16/04/2016 | 16:59  | Lượt xem: 2768
Phòng Y tế