SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phường văn miếu

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:51  | Lượt xem: 4397
phường văn miếu

Phường Văn Chương

Ngày đăng 30/01/2017 | 00:46  | Lượt xem: 2586
Phường Văn Chương

Phường trung tự

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:45  | Lượt xem: 4747
phường trung tự

Phường trung liệt

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:38  | Lượt xem: 6492
phường trung liệt

Phường Thịnh Quang

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:36  | Lượt xem: 4903
Phường Thịnh Quang

Phường thổ quan

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:25  | Lượt xem: 4689
phường thổ quan

Phường quốc tử giám

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:06  | Lượt xem: 62388
Phưòng quốc tử giám

Phường quang trung

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:04  | Lượt xem: 4281
phường quang trung

Phường phương mai

Ngày đăng 20/04/2015 | 15:59  | Lượt xem: 5496
phường phương mai

Phường phương liên

Ngày đăng 20/04/2015 | 15:08  | Lượt xem: 5098
phường phương liên