SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phường Hàng Bột

Ngày đăng 19/04/2015 | 11:54  | Lượt xem: 8604
Phường Hàng Bột

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

Ngày đăng 10/10/2009 | 16:41  | Lượt xem: 8649
SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN  Lê Tuấn Định  Chủ tịch UBND  chutich_dongda@hanoi.gov.vn ...

CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA

Ngày đăng 13/04/2023 | 11:06  | Lượt xem: 12
CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA Số 4 Đặng Tiến Đông  Lê Ngọc Tú  Trưởng ban   02438 517 485  Phạm Thị Hải ...

PHÒNG TƯ PHÁP

Ngày đăng 13/04/2023 | 11:00  | Lượt xem: 562
PHÒNG TƯ PHÁP 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : ptp_dongda@hanoi.gov.vn  Nguyễn Chí Long  Trưởng phòng 02438 517 125 ...

Văn phòng HĐND& UBND

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 5694
Văn phòng HĐND& UBND Quận

Phường Cát Linh

Ngày đăng 19/04/2015 | 11:49  | Lượt xem: 7282
Phường Cát Linh

Phường Khương Thượng

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:16  | Lượt xem: 6916
Phường Khương Thượng

Phường Văn Miếu

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:51  | Lượt xem: 6500
Phường Văn Miếu

Phường Văn Chương

Ngày đăng 30/01/2017 | 00:46  | Lượt xem: 5596
Phường Văn Chương

Phường Phương Mai

Ngày đăng 20/04/2015 | 15:59  | Lượt xem: 8747
Phường Phương Mai