SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
 Võ Nguyên Phong  Chủ tịch UBND  38 517 362   chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Phan Hồng Việt  Phó Chủ tịch UBND  38 513 526  phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch UBND  38 513 523   phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Hữu Tuấn  Phó Chủ tịch UBND     phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
 Đoàn Thu Hà  Ủy viên UB  38 513 524   chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 Võ Hồng Phương  Ủy viên UB

 35 148 235

069 219 6394

  
 Lê Thanh Tùng  Ủy viên UB

 38 518 851

 
 Nguyễn Chí Long  Ủy viên UB  35 118 240 thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
 Hoàng Thị Phương Ngọc  Ủy viên UB  38 512 387 pnv_dongda@hanoi.gov.vn
 Ngô Doãn Cương  Ủy viên UB  35 135 687 ptp_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Đình Tam  Ủy viên UB  38 517 336 ptckh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Trinh  Ủy viên UB  38 515 330 pkt_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Anh Tuấn  Ủy viên UB  35 119 876 pqldt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Xuân Tiến  Ủy viên UB   ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Ủy viên UB  35 112 496 pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Trọng Hải  Ủy viên UB  38 511 306 pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn
 Tạ Ngọc Thắng  Ủy viên UB  35 765 663 pgddt_dongda@hanoi.gov.vn
   Ủy viên UB  35 112 907 pyt_dongda@hanoi.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phường văn miếu

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:51  | Lượt xem: 476
phường văn miếu

Phường cát linh

Ngày đăng 19/04/2015 | 11:49  | Lượt xem: 238
phường cát linh

Phường khâm thiên

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:10  | Lượt xem: 307
phường khâm thiên

Phường Thịnh Quang

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:36  | Lượt xem: 614
Phường Thịnh Quang

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 821
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1023
Phòng Nội vụ

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

Ngày đăng 10/10/2009 | 16:41  | Lượt xem: 1123
SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA     CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN  Đặng Việt Quân   Chủ tịch UBND  38 517 362 ...

Phường quốc tử giám

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:06  | Lượt xem: 48796
Phưòng quốc tử giám

Phường láng hạ

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:22  | Lượt xem: 694
phường láng hạ

Phường phương liên

Ngày đăng 20/04/2015 | 15:08  | Lượt xem: 696
phường phương liên