ủy ban nhân dân

Tổ công tác BCĐ 197 Phường Phương Liên duy trì xử lý vi phạm TTĐT trên địa bàn phường
Ngày đăng 05/08/2019 | 14:00  | Lượt xem: 504

Duy trì xử lý vi phạm TTĐT trên địa bàn Phường Phương Liên

Tháo dỡ các băng rôn, biển quảng cáo sai quy định