SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 6428
Phòng Quản lý đô thị

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 6051
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Ban Quản lý chợ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 10815
Ban Quản lý Chợ

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 4710
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Giáo dục Đào tạo

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 9314
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn  Trịnh Đan Ly  Trưởng phòng ...

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 7942
Phòng Tư pháp

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 10352
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Y tế

Ngày đăng 16/04/2016 | 16:59  | Lượt xem: 1440
Phòng Y tế

Thanh tra Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 15266
THANH TRA QUẬN 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Ngô Doãn Cương  Chánh Thanh tra ...

Phòng Tài nguyên Môi trường

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 7120
Phòng Tài nguyên và Môi trường