SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Thanh tra Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 16161
THANH TRA QUẬN 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Ngô Doãn Cương  Chánh Thanh tra ...

Phòng Tài nguyên Môi trường

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 7419
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài chính Kế hoạch

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 7176
Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 16437
Phòng Kinh tế

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 12698
Phòng Nội vụ

Văn phòng HĐND& UBND

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 9818
Văn phòng HĐND& UBND Quận

Đội CS PCCC và cứu nạn cứu hộ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 5597
Đội CS PCCC và cứu nạn cứu hộ

Trạm Thú y

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 7403
Trạm Thú y

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 3472
Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 4949
Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa