SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
 Võ Nguyên Phong  Chủ tịch UBND  38 517 362   chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Phan Hồng Việt  Phó Chủ tịch UBND  38 513 526  phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch UBND  38 513 523   phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Hữu Tuấn  Phó Chủ tịch UBND     phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
 Đoàn Thu Hà  Ủy viên UB  38 513 524   chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 Võ Hồng Phương  Ủy viên UB

 35 148 235

069 219 6394

  
 Lê Thanh Tùng  Ủy viên UB

 38 518 851

 
 Nguyễn Chí Long  Ủy viên UB  35 118 240 thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
 Hoàng Thị Phương Ngọc  Ủy viên UB  38 512 387 pnv_dongda@hanoi.gov.vn
 Ngô Doãn Cương  Ủy viên UB  35 135 687 ptp_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Đình Tam  Ủy viên UB  38 517 336 ptckh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Trinh  Ủy viên UB  38 515 330 pkt_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Anh Tuấn  Ủy viên UB  35 119 876 pqldt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Xuân Tiến  Ủy viên UB   ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Ủy viên UB  35 112 496 pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Trọng Hải  Ủy viên UB  38 511 306 pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn
 Tạ Ngọc Thắng  Ủy viên UB  35 765 663 pgddt_dongda@hanoi.gov.vn
   Ủy viên UB  35 112 907 pyt_dongda@hanoi.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phường cát linh

Ngày đăng 19/04/2015 | 11:49  | Lượt xem: 97
phường cát linh

Trung tâm DS- KHHGĐ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 218
Trung tâm DS- KHHGĐ

Phường trung liệt

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:38  | Lượt xem: 469
phường trung liệt

Danh sách UBND các phường

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 142
UBND các phường

Phường quang trung

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:04  | Lượt xem: 348
phường quang trung

Phường nam đồng

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:28  | Lượt xem: 437
phường nam đồng

Phường kim liên

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:19  | Lượt xem: 434
Phường kim liên

Phường khâm thiên

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:10  | Lượt xem: 224
phường khâm thiên

Xí nghiệp Thoát nước số 4

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 966
Xí nghiệp Thoát nước số 4

Trung tâm Văn hóa TTTT

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1047
Trung tâm Văn hóa TTTT