SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phường trung phụng

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:39  | Lượt xem: 11014
phường trung phụng

Phường Trung Liệt

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:38  | Lượt xem: 15392
Phường Trung Liệt

Phường Thịnh Quang

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:36  | Lượt xem: 10964
Phường Thịnh Quang

Phường Thổ Quan

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:25  | Lượt xem: 10981
Phường Thổ Quan

Phường Quốc Tử Giám

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:06  | Lượt xem: 67949
Phường Quốc Tử Giám

Phường Quang Trung

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:04  | Lượt xem: 11301
Phường Quang Trung

Phường phương liên

Ngày đăng 20/04/2015 | 15:08  | Lượt xem: 11183
phường phương liên

Phường Ô Chợ Dừa

Ngày đăng 20/04/2015 | 15:04  | Lượt xem: 21755
Phường Ô Chợ Dừa

Phường Ngã Tư Sở

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:59  | Lượt xem: 11049
Phường Ngã Tư Sở

Phường Nam Đồng

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:28  | Lượt xem: 11870
Phường Nam Đồng