SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
 Võ Nguyên Phong  Chủ tịch UBND  38 517 362   chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Phan Hồng Việt  Phó Chủ tịch UBND  38 513 526  phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch UBND  38 513 523   phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Hữu Tuấn  Phó Chủ tịch UBND     phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
 Đoàn Thu Hà  Ủy viên UB  38 513 524   chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 Võ Hồng Phương  Ủy viên UB

 35 148 235

069 219 6394

  
 Lê Thanh Tùng  Ủy viên UB

 38 518 851

 
 Nguyễn Chí Long  Ủy viên UB  35 118 240 thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
 Hoàng Thị Phương Ngọc  Ủy viên UB  38 512 387 pnv_dongda@hanoi.gov.vn
 Ngô Doãn Cương  Ủy viên UB  35 135 687 ptp_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Đình Tam  Ủy viên UB  38 517 336 ptckh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Trinh  Ủy viên UB  38 515 330 pkt_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Anh Tuấn  Ủy viên UB  35 119 876 pqldt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Xuân Tiến  Ủy viên UB   ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Ủy viên UB  35 112 496 pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Trọng Hải  Ủy viên UB  38 511 306 pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn
 Tạ Ngọc Thắng  Ủy viên UB  35 765 663 pgddt_dongda@hanoi.gov.vn
   Ủy viên UB  35 112 907 pyt_dongda@hanoi.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Chi cục Thống kê

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 521
Chi cục Thống kê

Kho bạc nhà nước

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 999
Kho bạc nhà nước

Chi cục Thuế

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 465
Chi cục thuế

Đội Thanh tra Xây dựng

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 403
Đội Thanh tra Xây dựng

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 537
Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Viện Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 325
Viện kiểm sát nhân dân

Công an Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 447
Công an Quận

Tòa án nhân dân

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 422
Tòa án nhân dân

Ban Quản lý chợ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 480
Ban Quản lý Chợ

Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 482
Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên