VĂN BẢN CỦA QUẬN VĂN BẢN CỦA QUẬN

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù đổng quận Đống Đa năm học 2023-2024

Ngày đăng 27/09/2023 | 16:37  | Lượt xem: 166
Ngày 27/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù đổng quận Đống Đa năm học 2023-2024.

Quận Đống Đa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt về triển khai Dân vận khéo trong công tác xây dựng chính quyền năm 2023

Ngày đăng 27/09/2023 | 16:18  | Lượt xem: 19
Ngay·27/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt về triển khai Dân vận khéo trong công tác xây dựng chính quyền năm 2023

Quận Đống Đa khen thưởng 13 tập thể và 02 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo, công tác an sinh xã hội quận năm 2022

Ngày đăng 27/09/2023 | 16:13  | Lượt xem: 16
khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo, công tác an sinh xã hội quận năm 2022

Đống Đa xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, PCCC và CNCH, an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, nhà hàng có tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quận

Ngày đăng 27/09/2023 | 16:10  | Lượt xem: 114
Ngày 27/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh trật tự tại các cơ sở...

Đống Đa tuyên truyền quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Ngày đăng 26/09/2023 | 16:51  | Lượt xem: 33
Ngày 26/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản số 2118/UBND-CCT v/v tuyên truyền quản lý thuế sử dụng đất PNN.

Quận Đống Đa tuyên truyền việc triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh

Ngày đăng 26/09/2023 | 16:36  | Lượt xem: 171
Ngày 26/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản về triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh.

Đống Đa khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác tổ chức "Tháng hành động vì trẻ em" và các hoạt động hè năm 2023

Ngày đăng 22/09/2023 | 16:28  | Lượt xem: 20
Ngày 22/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác tổ chức "Tháng hành động vì trẻ em" và các hoạt động hè năm 2023.

Quận Đống Đa chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận

Ngày đăng 22/09/2023 | 16:19  | Lượt xem: 145
Ngày 22/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận.

Quận Đống Đa yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 22/09/2023 | 16:16  | Lượt xem: 25
Ngày 22/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản v/v nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn quận Đống Đa

Ngày đăng 22/09/2023 | 16:07  | Lượt xem: 27
Ngày 22/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn quận.

Đống Đa tuyên truyền sử dụng điện an toàn

Ngày đăng 22/09/2023 | 12:57  | Lượt xem: 122
Ngày 22/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản về tăng cường công tác tuyên truyền trong công tác sử dụng điện an toàn.

Quyết định hủy bỏ kết quả tuyển dụng đối với bà Nguyễn Thu Thủy tại kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2023

Ngày đăng 21/09/2023 | 17:06  | Lượt xem: 101
Ngày 15/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Quyết định hủy bỏ kết quả tuyển dụng đối với bà Nguyễn Thu Thủy tại kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2023.

Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2 (Thi trình bày Đề án) Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Quận Đống Đa năm 2023

Ngày đăng 21/09/2023 | 17:05  | Lượt xem: 159
Ngày 20/9/2023, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa ban thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2 (Thi trình bày Đề án) Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Quận năm 2023

100 cá nhân thuộc Quận Đống Đa được tặng Danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2023

Ngày đăng 21/09/2023 | 16:48  | Lượt xem: 13
Ngày 21/9/2023, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký ban hành Quyết định tặng Danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2023 cho 100 cá nhân thuộc quận.

Quận Đống Đa rà soát, thống kê các cơ sở ATTP có thực hiện đăng ký kinh doanh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận

Ngày đăng 21/09/2023 | 16:42  | Lượt xem: 21
Ngày 21/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản rà soát, thống kê các cơ sở ATTP có thực hiện đăng ký kinh doanh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa...

Đống Đa triển khai Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ

Ngày đăng 21/09/2023 | 16:28  | Lượt xem: 56
Ngày 21/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản triển khai Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của...

Đống Đa tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Ngày đăng 21/09/2023 | 16:27  | Lượt xem: 135
Ngày 21/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tuyên truyền phòng chống ma túy" của Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận Đống Đa

Ngày đăng 21/09/2023 | 16:20  | Lượt xem: 127
Ngày 21/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tuyên truyền phòng chống ma túy" của Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)

Ngày đăng 20/09/2023 | 16:12  | Lượt xem: 8
Ngày 20/9/2023, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua...

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ cơ sở

Ngày đăng 20/09/2023 | 16:08  | Lượt xem: 5
Ngày 20/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ cơ sở.