VĂN BẢN CỦA QUẬN VĂN BẢN CỦA QUẬN

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và sử dụng pháo
Ngày đăng 08/02/2021 | 16:55  | Lượt xem: 1128

Ngày 05/02/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành công văn số 266/UBND-VP về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và sử dụng pháo

Chi tiết Công văn 266/UBND-VP tải về tại đây./.
Triển khai xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận Đống Đa năm 2021
Ngày đăng 21/01/2021 | 16:32  | Lượt xem: 1086

Ngày 20/01/2021, UBND quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về triển khai xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận Đống Đa năm 2021.

Chi tiết Kế hoạch 25/KH-UBND tải về tại đây./.
Triển khai thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn quận Đống Đa năm 2021
Ngày đăng 21/01/2021 | 16:39  | Lượt xem: 1093

Ngày 20/01/2021, UBND quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn quận Đống Đa năm 2021.

 

Chi tiết Kế hoạch 26/KH-UBND tải về tại đây./.

Kế hoạch thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện việc khảo sát sự hài lòng của cá nhân , tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan , đơn vị hành chính thuộc quận Đống Đa năm 2020
Ngày đăng 07/08/2020 | 14:30  | Lượt xem: 1085

Ngày 06/8/2020, Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện việc khảo sát sự hài lòng của cá nhân , tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan , đơn vị hành chính thuộc quận Đống Đa năm 2020.

Chi tiết Kế hoạch số 167/KH-UBND tải về tại đây./.

Tuyên truyền góp phần cải thiện , nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tinh ( PAPI ) của thành phố Hà Nội năm 2020 trên địa bàn quận Đống Đa
Ngày đăng 07/08/2020 | 11:39  | Lượt xem: 1091

Ngày 06/8/2020, Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND Tuyên truyền góp phần cải thiện , nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tinh ( PAPI ) của thành phố Hà Nội năm 2020 trên địa bàn quận Đống Đa

Chi tiết Kết hoạch số 166/KH-UBND tải về tại đây./.
Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch thông tin , tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2020
Ngày đăng 21/02/2020 | 06:40  | Lượt xem: 1093

Ngày 20/02/2020, Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND v/v thông tin , tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn quận Đống Đa.

Chi tiết Kế hoạch số 60/KH-UBND tải về tại đây./.

Quận Đống Đa ban hành kế hoạch về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Ngày đăng 22/02/2020 | 16:03  | Lượt xem: 1193

Ngày 22/01/2020, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đã ký ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn Quận Đống Đa.

Chi tiết Kế hoạch số 23/KH-UBND tải về tại đây./.
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra công vụ năm 2020
Ngày đăng 15/01/2020 | 15:55  | Lượt xem: 1210

Ngày 15/01/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND v/v Kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra công vụ năm 2020.

Chi tiết Kế hoạch số 10/KH-UBND tải về tại đây./.
Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019
Ngày đăng 14/01/2020 | 15:51  | Lượt xem: 1205

Ngày 14/01/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND v/v Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019.

Chi tiết Kế hoạch số 09/KH-UBND tải về tại đây./.