VĂN BẢN CỦA QUẬN VĂN BẢN CỦA QUẬN

Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024

Ngày đăng 16/07/2024 | 17:54  | Lượt xem: 50
Ngày 16/7/2024, Ban Tổ chức Cuộc thi Trực tuyến tìm hiểu CCHC trên địa bàn Quận Đống Đa năm 2024 đã có Văn bản số 3273/QĐ-BTC ban hành Quyết định ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Cải...

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Quận Đống Đa năm 2024

Ngày đăng 10/07/2024 | 18:30  | Lượt xem: 528
Ngày 10/7/2024, UBND Quận đã ban hành Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Quận Đống Đa năm 2024

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Ủy ban nhân dân quận Đống Đa năm 2024

Ngày đăng 10/07/2024 | 17:31  | Lượt xem: 251
Ngày 10/7/2024, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký ban hành Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Ủy ban nhân dân quận năm 2024.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn Quận Đống Đa

Ngày đăng 10/07/2024 | 16:51  | Lượt xem: 165
Ngày 10/7/2024, UBND Quận ban hành Văn bản về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn Quận Đống Đa.

Quận Đống Đa thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 05/7/2024 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/07/2024 | 16:17  | Lượt xem: 26
Ngày 10/7/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 05/7/2024 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Quận Đống Đa triển khai phần mềm Quản trị nội dung-CMS (Loa phường) trên ứng dụng VNeID

Ngày đăng 10/07/2024 | 16:04  | Lượt xem: 76
Ngày 10/7/2024, Quận Đống Đa ban hành Văn bản số 1690/UBND-CAQ về triển khai phần mềm Quản trị nội dung-CMS (Loa phường) trên ứng dụng VNeID.

Công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2023

Ngày đăng 10/07/2024 | 15:40  | Lượt xem: 2
Ngày 09/7/2024, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 3115/QĐ-UBND công bố công khai số liệu Quyết toán Ngân sách quận Đống Đa năm 202.

Ban Chỉ đạo 89 Quận Đống Đa triển khai thực hiện đề án "Tổ dân phố không ma túy" và "Phường không ma túy"

Ngày đăng 08/07/2024 | 15:53  | Lượt xem: 231
Ngày 08/7/2024, Ban Chỉ đạo 89 Quận Đống Đa ban hành Văn bản triển khai thực hiện đề án "Tổ dân phố không ma túy" và "Phường không ma túy".

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu công tác cải cách hành chính" trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024

Ngày đăng 04/07/2024 | 17:48  | Lượt xem: 64
Ngày 04/7/2024, UBND Quận ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu công tác cải cách hành chính" trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024.

Quận Đống Đa tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ trên địa bàn

Ngày đăng 04/07/2024 | 17:33  | Lượt xem: 27
Ngày 04/7/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản số 1600/UBND-LĐTBXH về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ trên địa bàn.

Quận Đống Đa xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu công tác cải cách hành chính" trên địa bàn quận năm 2024

Ngày đăng 03/07/2024 | 17:43  | Lượt xem: 19
Ngày 03/7/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu công tác cải cách hành chính" trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024.

Kế hoạch tổ chức chiến dịch truyền thông Phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024

Ngày đăng 03/07/2024 | 16:24  | Lượt xem: 60
Ngày 03/7/2024, UBND Quận ban hành Kế hoạch tổ chức chiến dịch truyền thông Phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024.

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của Quận Đống Đa

Ngày đăng 28/06/2024 | 17:17  | Lượt xem: 103
Ngày 27/6/2024, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy- Chủ tịch HĐND Quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đã ký ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát về thực hiện Kế hoạch đầu tư công...

Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Quận của sáng kiến kinh nghiệm năm 2023

Ngày đăng 28/06/2024 | 08:21  | Lượt xem: 28
Ngày 27/11/2023, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký ban hành Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Quận của sáng kiến kinh nghiệm làm căn cứ...

Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Quận năm 2022

Ngày đăng 28/06/2024 | 08:16  | Lượt xem: 34
Ngày 27/11/2023, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký ban hành Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Quận của sáng kiến...

Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống bệnh Lao đến năm 2030 trên địa bàn quận Đống Đa

Ngày đăng 26/06/2024 | 10:31  | Lượt xem: 24
Ngày 25/6/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống bệnh Lao đến năm 2030 trên địa bàn.

Quận Đống Đa xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng và giữ gìn "Phường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" trên địa bàn Quận

Ngày đăng 24/06/2024 | 16:06  | Lượt xem: 118
Ngày 24/6/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng và giữ gìn "Phường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" trên địa bàn Quận.

Quận Đống Đa phát động, tổ chức Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam"

Ngày đăng 24/06/2024 | 09:36  | Lượt xem: 82
Ngày 21/6/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch Phát động, tổ chức Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam".

Quận Đống Đa phát động tham gia "Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII-năm 2024"

Ngày đăng 21/06/2024 | 10:37  | Lượt xem: 69
Ngày 20/6/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản v/v Tham gia "Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII-năm 2024".

Kế hoạch phát triển du lịch Quận Đống Đa giai đoạn 2024- 2025

Ngày đăng 20/06/2024 | 17:32  | Lượt xem: 86
Ngày 20/6/2024, UBND Quận ban hành Kế hoạch phát triển du lịch Quận Đống Đa giai đoạn 2024- 2025.