VĂN BẢN CỦA QUẬN VĂN BẢN CỦA QUẬN

Kế hoạch thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện việc khảo sát sự hài lòng của cá nhân , tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan , đơn vị hành chính thuộc quận Đống Đa năm 2020
Ngày đăng 07/08/2020 | 14:30  | Lượt xem: 43

Ngày 06/8/2020, Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện việc khảo sát sự hài lòng của cá nhân , tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan , đơn vị hành chính thuộc quận Đống Đa năm 2020.

Chi tiết Kế hoạch số 167/KH-UBND tải về tại đây./.

Tuyên truyền góp phần cải thiện , nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tinh ( PAPI ) của thành phố Hà Nội năm 2020 trên địa bàn quận Đống Đa
Ngày đăng 07/08/2020 | 11:39  | Lượt xem: 49

Ngày 06/8/2020, Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND Tuyên truyền góp phần cải thiện , nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tinh ( PAPI ) của thành phố Hà Nội năm 2020 trên địa bàn quận Đống Đa

Chi tiết Kết hoạch số 166/KH-UBND tải về tại đây./.
Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch thông tin , tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2020
Ngày đăng 21/02/2020 | 06:40  | Lượt xem: 60

Ngày 20/02/2020, Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND v/v thông tin , tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn quận Đống Đa.

Chi tiết Kế hoạch số 60/KH-UBND tải về tại đây./.

Quận Đống Đa ban hành kế hoạch về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Ngày đăng 22/02/2020 | 16:03  | Lượt xem: 152

Ngày 22/01/2020, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đã ký ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn Quận Đống Đa.

Chi tiết Kế hoạch số 23/KH-UBND tải về tại đây./.
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra công vụ năm 2020
Ngày đăng 15/01/2020 | 15:55  | Lượt xem: 167

Ngày 15/01/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND v/v Kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra công vụ năm 2020.

Chi tiết Kế hoạch số 10/KH-UBND tải về tại đây./.
Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019
Ngày đăng 14/01/2020 | 15:51  | Lượt xem: 169

Ngày 14/01/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND v/v Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019.

Chi tiết Kế hoạch số 09/KH-UBND tải về tại đây./.