VĂN BẢN CỦA THÀNH PHỐ VĂN BẢN CỦA THÀNH PHỐ

Treo cờ Tổ quốc chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021
Ngày đăng 14/01/2021 | 14:49  | Lượt xem: 18

Ngày 14/01/2021, UBND Thành phố đã có thông báo số 71/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc.

Hà Nội ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi)
Ngày đăng 12/06/2020 | 16:30  | Lượt xem: 22

Ngày 11/06/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi) của Thành phố năm 2020.

Chi tiết Kế hoạch số 122/KH-UBND tải về tại đây./.

Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Ngày đăng 24/12/2019 | 10:09  | Lượt xem: 61

Ngày 23/12/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quyết định số 7216/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Thành phố Hà Nội.

Chi tiết Kế hoạch 7216/KH-UBND tải về tại đây./.

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 31/12/2018 | 15:37  | Lượt xem: 59

Ngày 28/12/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quyết định số 7028/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Thành phố Hà Nội.

Chi tiết Quyết định số 7028/QĐ-UBND tải về tại đây./.