VĂN BẢN CỦA THÀNH PHỐ VĂN BẢN CỦA THÀNH PHỐ

VĂN BẢN CỦA THÀNH PHỐ VĂN BẢN CỦA THÀNH PHỐ

Phê duyệt phương án ủy quyền giải quyết đối với 617 thủ tục hành chính
Ngày đăng 24/11/2022 | 16:19  | Lượt xem: 30

Ngày 22/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Quyết định số 4610/QĐ-UBND, phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Cụ thể, có 617 TTHC được ủy quyền, trong đó, ủy quyền từ UBND Thành phố về Sở là 162 TTHC; từ UBND Thành phố về UBND cấp huyện là 5 TTHC; từ Chủ tịch UBND Thành phố về các Sở là 3 TTHC; từ Chủ tịch UBND Thành phố về Chủ tịch UBND cấp huyện là 17 TTHC; từ Sở về Trưởng phòng là 222 TTHC; từ Sở về UBND cấp huyện là 82 TTHC; từ Sở về UBND cấp xã là 1 TTHC; từ phòng thuộc Sở về phòng thuộc UBND cấp huyện là 30 TTHC; từ UBND cấp huyện về Trưởng phòng cấp huyện là 71 TTHC; từ UBND cấp huyện về cấp xã là 18 TTHC; từ UBND cấp huyện về Ban Quản lý KCN&CX là 4 TTHC; từ phòng thuộc UBND cấp huyện về Thủ trưởng cơ sở giáo dục là 2 TTHC.

Như vậy, cùng với 91 TTHC đã được phân cấp, ủy quyền thì tổng số TTHC của Thành phố được phân cấp, ủy quyền là 708 TTHC, chiếm gần 40% tổng số TTHC của Thành phố.

UBND Thành phố thống nhất các quyết định ủy quyền có hiệu lực từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Trước khi hết hạn ủy quyền 60 ngày, các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá tính khả thi và tính thực tiễn, tham mưu việc tiếp tục thực hiện ủy quyền hoặc thực hiện phân cấp TTHC theo quy định của pháp luật.

UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc trực tiếp ban hành: Các quyết định ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC; quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý xong trước ngày 30/11/2022; Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý, quy trình điện tử thực hiện TTHC xong trước ngày 20/12/2022…

Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện trong quá trình thực hiện phương án ủy quyền giải quyết TTHC theo các quy định. Sở Nội vụ chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố các nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị đảm bảo phủ hợp với thực tiễn thực hiện phương án phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC; hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá thực trạng về nguồn lực nhân lực, tổ chức bộ máy, biên chế so với yêu cầu, khối lượng công việc của mỗi cấp, mỗi cơ quan; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảm bảo đủ yêu cầu, điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ khi được ủy quyền.

2022_11_23_1669174347_qdub-4610-2022_01_signed.pdf

2022_11_23_1669174347_qdub-4610-2022_signed.pdf

(Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội)

Quyết định số 4471/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 21/11/2022 | 08:52  | Lượt xem: 37

Quyết định số 4471/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 4471/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (Xem chi tiết tại đây)
Phê duyệt Đề án Mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại
Ngày đăng 12/11/2022 | 10:36  | Lượt xem: 77

Ngày 10/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4379/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án Mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội (gọi tắt là Bộ phận Một cửa)

Theo Đề án được phê duyệt, thống nhất thực hiện chung trên toàn Thành phố việc sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu theo quy chuẩn chung về mầu sắc, kích cỡ, tên gọi trên các ứng dụng điện tử, ứng dụng văn phòng, ứng dụng nội, ngoại thất, trang phục và các thiết kế khác tại Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

Khẩu hiệu của Bộ phận Một cửa là “Hành chính phục vụ”, thể hiện tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chính là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

UBND Thành phố yêu cầu ưu tiên bố trí Bộ phận Một cửa tại nơi thuận tiện, dễ tìm (nên tại vị trí trung tâm) để công dân khi đến giao dịch có thể dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, đảm bảo thuận tiện trong liên kết, di chuyển tới các bộ phận, các đơn vị khác trong khu vực đơn vị, đảm bảo thuận lợi trong xử lý công việc. Ưu tiên việc bố trí tại tầng 1 trụ sở các đơn vị; thiết kế đảm bảo khả năng tiếp cận cho mọi đối tượng công dân, đặc biệt có lối lên, xuống cho người khuyết tật. 

Diện tích của Bộ phận Một cửa đảm bảo tối thiểu từ 40m2 trở lên. Ưu tiên việc nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc đã có hoặc thuê, hoán đổi công năng sử dụng của công trình sẵn có để tránh lãng phí. Đối với UBND quận Hoàn Kiếm, nghiên cứu, thực hiện thí điểm mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công cấp phường trên cơ sở ghép một số phường có diện tích dưới 20m2. Thời gian thí điểm trong năm 2023. 

Về Quy hoạch, thiết kế không gian, UBND Thành phố yêu cầu đáp ứng đủ 05 khu vực trong Bộ phận Một cửa, gồm: Khu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính; Khu vực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Khu vực ngồi chờ giao dịch của công dân; Khu vực đặt các trang thiết bị phục vụ việc tra cứu, đánh giá mức độ hài lòng, thiết bị số hóa; Khu vực cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác.

Về trang bị cơ sở vật chất, đảm bảo nguyên tắc 01 cán bộ, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa được trang bị 01 máy tính; đảm bảo tối thiểu 01 máy vi tính có kết nối mạng phục vụ công dân đến giao dịch tại Bộ phận (phục vụ việc hướng dẫn, tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến). Trang bị 01 máy scan phục vụ số hóa hồ sơ, giấy tờ. Mỗi bộ phận một cửa cũng được trang bị thiết bị đọc mã vạch /mã Qrcode; máy lấy số tự động; máy photocopy; hệ thống camera giám sát; thiết bị đánh giá hài lòng, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và các thiết bị phục vụ việc đánh giá trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính…

Ngoài ra, Đề án của UBND Thành phố cũng quy định phải đảm bảo bố trí đủ ghế ngồi chờ cho công dân đến giao dịch và bàn viết để công dân có thể thực hiện khai thông tin, ghi chép thông tin tại Bộ phận Một cửa. Bố trí đủ các thiết bị phục vụ chung, như điều hòa nhiệt độ, quạt mát, nước uống, văn phòng phẩm, hòm thư góp ý, hòm thư đánh giá…

Đội ngũ cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa phải có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở. Có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin và văn hóa ứng xử, giao tiếp với tổ chức, cá nhân.

Cũng theo Đề án vừa được UBND Thành phố phê duyệt, toàn Thành phố hiện có 648 Bộ phận Một cửa, trong đó có 39 Bộ phận Một cửa cấp sở, ngành; 30 Bộ phận Một cửa cấp huyện và 579 Bộ phận Một cửa cấp xã (không tính các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn). Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp của Thành phố là 2.776 người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ phận Một cửa trên địa bàn Thành phố hiện còn không đồng bộ về diện tích, cơ sở vật chất, trang thiết bị… Vì vậy, Đề án Mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm tạo lập thương hiệu Bộ phận Một cửa hiện đại đồng bộ trên toàn Thành phố, hình thành một môi trường làm việc thống nhất, thuận lợi, văn minh, hiện đại. Đồng thời, làm thay đổi thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, nhiệm vụ hướng tới nền hành chính phục vụ; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và hướng tới mục tiêu hài lòng ở chất lượng phục vụ dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp…

ĐỒNG BỘ KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Ngày đăng 08/11/2022 | 10:59  | Lượt xem: 54

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3298/UBND-KSTTHC (ngày 6-10-2022) về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công văn nêu rõ, để bảo đảm việc hoàn thành các chỉ tiêu của thành phố được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, UBND thành phố Hà Nội đề nghị giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, hoàn thành các nội dung nhiệm vụ, cụ thể:

Các sở, ban, ngành thành phố khẩn trương chỉ đạo việc rà soát, công bố, đồng bộ, tái cấu trúc, tích hợp và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm các chỉ tiêu mà Chính phủ đã giao cho các địa phương tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8-1-2022 của Chính phủ; bảo đảm các nhiệm vụ và thời gian theo chỉ đạo tại văn bản số 3214/UBND-KSTTHC ngày 29-9-2022 của UBND thành phố về việc đôn đốc rà soát, tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Rà soát thủ tục hành chính có phát sinh nghĩa vụ tài chính và đề xuất thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (tối thiểu 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp, cho phép thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và đạt tối thiểu 30% giao dịch thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công tại từng đơn vị).

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND thành phố rà soát kết quả triển khai kết nối, đồng bộ tình hình, kết quả xử lý hồ sơ của các thủ tục hành chính đáp ứng mục tiêu 100% hồ sơ thủ tục hành chính của thành phố được đồng bộ đầy đủ tình hình kết quả xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia, yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp (hoàn thành trong tháng 10-2022). Rà soát về chức năng kết nối và bảo đảm tính năng kết nối về chức năng thanh toán trực tuyến các thủ tục hành chính của thành phố trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và khai thác các tính năng của Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định…

(Nguồn: Báo Hà Nội mới)

Đôn đốc thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Ngày đăng 05/11/2022 | 10:45  | Lượt xem: 46

Đôn đốc thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngày 2/11/2022, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà nội đã ban hành văn bản số 8448/STNMT-CCBVMT V/v Đôn đốc thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Xem chi tiết tại đây)
Quyết định 4135/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 02/11/2022 | 10:31  | Lượt xem: 54

Ngày 31/10/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan có trách nhiệm rà soát, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai theo quy định.

Theo quyết định, UBND thành phố công bố danh mục 35 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh.

Trong đó, đáng chú ý, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định, thời hạn giải quyết đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất trong 30 ngày làm việc; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong 7 ngày làm việc.

UBND thành phố cũng công bố danh mục 15 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; áp dụng đối với cá nhân.

Trong đó, quy định thời hạn giải quyết đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trong 20 ngày làm việc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất trong 20 ngày làm việc; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng lần đầu trong 20 ngày làm việc.

UBND thành phố công bố danh mục 1 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân. Cụ thể, thời hạn giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai trong 45 ngày làm việc.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Mã hóa dữ liệu ''Địa chỉ đỏ'' phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên
Ngày đăng 15/10/2022 | 19:21  | Lượt xem: 61

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về bảo tồn và phát huy giá trị của các “Địa chỉ đỏ”… là những nội dung nêu trong Quyết định số 3821/QĐ-UBND ngày 12-10-2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Mã hóa dữ liệu “Địa chỉ đỏ” trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên.

Đề án nhằm cụ thể hóa Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 30-7-2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy.

Bên cạnh đó, Đề án nhằm tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho từng đoàn viên, thanh niên, nhân dân Thủ đô và góp phần phát huy lòng tự hào về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, ghi nhớ công lao và tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập và tự do của dân tộc, của thế hệ cha anh đi trước; khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về các di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội; giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và du khách khi đến tham quan tại các điểm di tích dễ dàng tra cứu thông tin, hình ảnh của điểm di tích. Tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thu thập thông tin nhằm bảo vệ, lưu giữ thông tin.

Theo UBND thành phố, “Địa chỉ đỏ” là di tích Cách mạng kháng chiến đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp thành phố; các địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến đã được UBND thành phố quyết định gắn biển địa điểm cách mạng kháng chiến.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội được giao chủ trì thực hiện Đề án trên có nhiệm vụ tổng hợp danh sách, dữ liệu về các di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội; chuẩn hóa và mã hóa dữ liệu (nội dung, hình ảnh, clip giới thiệu). Xây dựng nền tảng trực tuyến lưu trữ dữ liệu thông tin, giới thiệu về “Địa chỉ đỏ”.

Tuyên truyền quảng bá về các “Địa chỉ đỏ”; xây dựng các sản phẩm truyền thông tích hợp trong mã QR nhằm cung cấp các thông tin về di tích, địa danh cách mạng của Thủ đô Hà Nội đến đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân và du khách khi đến tham quan một cách nhanh chóng, sinh động và hiệu quả. Tổ chức lắp đặt các điểm quét mã QR tại các di tích. Thu thập các thông tin phản ánh phục vụ công tác bảo tồn di tích.

Các sở: Văn hóa và Thể thao, Thông tin - Truyền thông, Tài chính và UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố phối hợp thực hiện Đề án trên.

Xem chi tiết Quyết định số 3821/QĐ-UBND ngày 12-10-2022 của UBND thành phố Hà Nội tại đây.

(Nguồn: Báo Hà Nội mới)

Hà Nội quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Ngày đăng 04/02/2021 | 14:00  | Lượt xem: 917

Ngày 03/02/2021, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị 03 yêu cầu các quận huyện, sở ngành quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Chi tiết Chỉ thị 03/CT-UBND tải về tại đây.

Treo cờ Tổ quốc chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021
Ngày đăng 14/01/2021 | 14:49  | Lượt xem: 1060

Ngày 14/01/2021, UBND Thành phố đã có thông báo số 71/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc.

Hà Nội ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi)
Ngày đăng 12/06/2020 | 16:30  | Lượt xem: 782

Ngày 11/06/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi) của Thành phố năm 2020.

Chi tiết Kế hoạch số 122/KH-UBND tải về tại đây./.