VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đại hội Phật Giáo Quận Đống Đa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 07/12/2016 | 16:32  | Lượt xem: 153

Ngày 07/12/2016, tại chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận Đống Đa đã long trọng tổ chức Đại hội Phật giáo quận Đống Đa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

            Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo quận Đống Đa cũng như toàn thể tăng, ni đã không ngừng củng cố phát triển các mặt hoạt động của Phật giáo trên địa bàn. Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Ban Trị sự Phật giáo Quận đã có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp vào công tác Phật sự chung của Thủ đô; tuyên truyền vận động bà con tín đồ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương.

            Đại hội cũng đã đề ra chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2016-2021) với nhiều nội dung quan trọng, thiết thực một số nội dung trọng tâm là: Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống Phật giáo Việt Nam với phương châm “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  vận động bà con tín đồ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương,…

            Tại Đại hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho 01 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự. Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân; UBND Quận Đống Đa khen thưởng cho 12 cá nhân, Ủy ban MTTQ quận Đống Đa khen thưởng 10 tập thể có nhiều đóng góp cho công tác Phật sự nhiệm kỳ qua.

            Đại hội đã suy cử tân Ban Trị sự Phật giáo quận Đống Đa khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021) gồm 15 vị. Ni sư Thích Đàm Minh được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Đống Đa khóa VIII, nhiệm kỳ (2016-2021).

Minh Hồng - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa