VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng kỹ thuật trực tuyến trong hoạt động ngân hàng chính sách xã hội
Ngày đăng 13/09/2023 | 16:59  | Lượt xem: 18

NHCSXH quận Đống Đa đã triển khai sản phẩm dịch vụ Mobile Banking đến khách hàng. Dịch vụ này với giao diện dễ sử dụng, mang đến nhiều tiện lợi cho khách hàng, thực hiện các giao dịch 24/7 nhanh chóng.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển, nhận thức rõ tầm quan trọng và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Đống Đa đã tích cực triển khai ứng dụng số nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ thiết thực phục vụ kịp thời, hiệu quả đến người dân, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Để việc thực hiện chuyển đổi số của hệ thống được hiệu quả, NHCSXH quận đã triển khai các chương trình tập huấn về nghiệp vụ tín dụng chính sách dành cho các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp phường và đội ngũ tổ trưởng dân phố, tổ trưởng tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), nội dung tập huấn, hướng dẫn các nội dung liên quan đến cài đặt, sử dụng các tiện ích trên thiết bị di động đối với các ứng dụng của NHCSXH.

Trong thời gian vừa qua, NHCSXH quận đã triển khai sản phẩm dịch vụ Mobile Banking đến khách hàng. Dịch vụ này với giao diện dễ sử dụng, mang đến nhiều tiện lợi cho khách hàng, thực hiện các giao dịch 24/7 nhanh chóng. Khách hàng không phải mất thời gian chờ đợi như giao dịch tại quầy, đồng thời khách hàng có thể sử dụng ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet.

NHCSXH quận Đống Đa